حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 1 اسفند 1398 ساعت 19:25 http://www.hafezkhabar.ir/news/22610/شهر-شیراز-برگزاری-انتخابات-پوستر-های-انتخاباتی-پاکسازی-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : شهر شیراز پس از برگزاری انتخابات از پوستر‌های انتخاباتی پاکسازی می شود -------------------------------------------------- معاون خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: شهر شیراز پس از برگزاری انتخابات از پوستر‌های انتخاباتی پاکسازی می شود. متن : به گزارشحافظ خبر؛معاون خدمات شهری شهرداری شیراز گفت: با توجه به حجم بالای تبلیغات، از کمک تمام نیرو های خدمات شهری برای پاکسازی و امحای تبلیغات استفاده خواهیم کرد و پس از برگزاری انتخابات شهر از وجود بنر و پوستر های نامزد های انتخاباتیپاکسازیمی شود. محمدرضا حسن پور اظهار داشت: پاکبانان پس از پایان ساعت رسمی انتخابات، کار خود را برای جمع آوری تراکت ها وکاغذ های تبلیغاتیدر سطح شهر آغاز می کنند. او ادامه داد: پس از پایان انتخابات، شهرستان شیراز با کمک تمام نیرو های شهرداری به صورت کامل پاکسازی می شود. حسن پور افزود: تمام نیرو های شهرداری در ۱۱ منطقه شهر به صورت آماده باش هستند.