حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 24 دی 1399 ساعت 14:55 http://www.hafezkhabar.ir/note/22981/هنگامی-که-فرهنگ-عمومی-سخن-می-گوییم-دقیقا-منظورمان-چیست -------------------------------------------------- یادداشتی از مصطفی مشفقیان؛ عنوان : هنگامی‌که از فرهنگ عمومی سخن می‌گوییم دقیقاً منظورمان چیست؟ -------------------------------------------------- هنگامی‌که از نقص در فرهنگ عمومی جامعه سخن می‌گوییم، مقصود ما دقیقاً مسائلی از همین دست است؛ مسائلی که بعضا بی اهمیت دانسته می‌شوند اما ریشه بروز معضلات عمیق‌تر فرهنگی و اجتماعی هستند... متن : به گزارش حافظ خبر؛ این روزها، تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس به مهم ترین خبر و رویداد فرهنگی رسانه های استان تبدیل شده است؛ تا جایی که بسیاری از نخبگان و فرهنگ وران فارس امیدوارند شورای فرهنگ عمومی استان بتواند تحولات بنیادین و چشمگیری در سطح فرهنگ فارس ایجاد کند. اما مهم ترین رکن و اصل برای ایجاد تحول و تعالی فرهنگی، همراهی توده های مختلف مردم است و تا زمانی که برای این مهم فکری نشود، تدوین هیچ سند و نقشه ای در عرصه فرهنگی به تنهایی راهگشا نخواهد بود. اما هنگامی که از فرهنگ عمومی و لزوم اصلاح آن سخن می گوییم دقیقاً منظورمان چیست و چرا همراهی مردم را شرط اصلی تحقق آن می دانیم؟ خانمی به بانک می رود و نوبت می گیرد. می بیند ده ها نفر جلوی او هستند و قرار نیست تا دو سه ساعت آینده نوبتش بشود. ناگهان دوستش را می بیند که دو برگ نوبت در دست دارد و با خوشحالی یکی از آن دو نوبت را از او می گیرد... آقایی راننده تاکسی است. هرروز دقایقی فریاد می زند تا مسافرانش تکمیل شده و حرکت کند. درست در روزی که باران شدیدی می آید، کسی را سوار نمی کند و فقط دربست می گیرد... آقای دیگری در اتوبان، همانند ده ها و صدها خودروی دیگر در ترافیک سنگین گرفتارشده؛ ناگهان وارد شانه خاکی می شود و بعد از چندصدمتر گرد و خاک به پا کردن، مجدداً به داخل صف ماشین ها می شود... خانمی دیگر، فروشنده کیف است و کیف هایش را به قیمت 50 هزار تومان می فروشد. توریستی بی خبر از همه جا، وارد مغازه او می شود و قیمت را می پرسد؛ پاسخ می شنود 500 هزار تومان! و نهایتاً فلان کارمند اداره در ساعتی که اوج کار است و مراجعین صف کشیده اند، درِ اتاقش را بسته، چایی می ریزد و مشغول موبایل و فضای مجازی است و با همکارش تعریف می کند و می خندد. هنگامی که از نقص در فرهنگ عمومی جامعه سخن می گوییم، مقصود ما دقیقاً مسائلی از همین دست است؛ مسائلی که بعضا بی اهمیت دانسته می شوند اما ریشه بروز معضلات عمیق تر فرهنگی و اجتماعی هستند و حال، شورایی که می خواهد فرهنگ عمومی استانی مانند فارس را اصلاح کرده و به تعالی برساند، موضوع کارش باید دقیقاً مواردی از همین دست باشد. واقعیت آن است مسائل و کاستی هایی که در ارتباط با فرهنگ عمومی جامعه طرح می شوند را با هیچ بخشنامه و قانونی نمی توان اصلاح کرد چراکه مستقیماً به نقص در فرهنگ عمومی جامعه بازمی گردد و اصلاح فرهنگ، نیازمند فرهنگ سازی است و فرهنگ سازی در یک جامعه، کاری بسیار حساس و زمان بر است که نیازمند یک نقشه راه مهندسی شده و دقیق است. بار دیگر به اول سخن بازمی گردیم. این روزها، تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس به مهم ترین خبر و رویداد فرهنگی رسانه های استان تبدیل شده و نخبگان و مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی فارس را درگیر خودکرده است. نقشه مهندسی فرهنگی فارس باید بتواند فرهنگ عمومیِ از رمق افتاده ی ما را جانی دوباره ببخشد و نقشه راهی را پیش روی دستگاه های مختلف عریض و طویل فرهنگی ترسیم کند که در انتهای آن، یکایک آحاد شهروندان این شهر و استان خود را قانون مندتر از گذشته و ملزم تر از همیشه نسبت به رعایت موازین انسانی و اخلاقی بدانند. به عبارت دیگر، نتیجه همه این بحث ها و قانون گزاری ها باید به این نقطه برسد که مردمان این دیار، کار خوب را حقیقتاً خوب و کار بد را حقیقتاً بد ببینند و به این یقین و باور برسند که نباید با زیر پا گذاشتن منفعت عمومی و حق مردم، به منفعت شخصی برسند. بنابراین، باید بدانیم جامعه ما برای آنکه به جامعه اخلاقی تر و اسلامی تری تبدیل شود، باید یک راه طولانی و بلند را طی کند؛ راهی که نهایتاً توسط مردم و بااراده آن ها و البته با حمایت و جدیت دستگاه های فرهنگی طی می شود و ما اینک در ابتدای این مسیر بلند هستیم.