حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 8 مرداد 1399 ساعت 20:17 http://www.hafezkhabar.ir/news/22891/آزاد-سازی-120-هکتاراز-اراضی-ملی-شهرستان-اقلید -------------------------------------------------- عنوان : آزاد سازی 120 هکتاراز اراضی ملی در شهرستان اقلید -------------------------------------------------- در راستای اجرای دستورات ریاست معزز قوه قضائیه در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اقلید از رفع تصرف 120 هکتار از اراضی منابع طبیعی این شهرستان خبر داد. متن : امیر حسین انصاری فر با بیان اینکه این پرونده در پی گزارش اداره منابع طبیعی شهرستان مبنی بر و تصرف این اراضی تشکیل گردید گفت: این اراضی توسطیک شرکت زراعی مورد تعرض و استفاده جهت کشت قرار گرفته است که مقرر گردید پس از برداشت محصول و تحویل گندم و تعیین قیمت اجرت المثل کشت محصول، اراضی مازاد بر مستثنیات به منابع طبیعی شهرستان تحویل شود. وی با تاکید بر اینکه پس از برداشت محصول نماینده شرکت موظف است با حضور نماینده دادستان و کارشناس نقشه برداری اراضی منابع طبیعی را به این اداره تحویل نماید بیان داشت: پس از این اقدام اراضی ملی و مستثنیات با حفر کانال علامت گذاری خواهی شد.