حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 29 اسفند 1399 ساعت 10:57 http://www.hafezkhabar.ir/note/23287/فارسی-شکر-اما-عربی-شکردان -------------------------------------------------- یادداشتی از سعید دهقانی؛ عنوان : فارسی شکر است، اما عربی شکردان! -------------------------------------------------- «سعید دهقانی»، خبرنگار و پژوهشگر ادبیات عرب در این یادداشت به بررسی ریشه‌های کم‌استقبالی به زبان عربی در میان بیشتر جوانان پرداخته است. متن : حافظ خبر - عربی، الفبایی عاشق است که آن را بیست وهشت اسب افسارگسیخته می کِشند. راهش را به سمت تو باز می کند، نه از روی عداوت بلکه می خواهد برایت زمزمه کند: دوستت دارم. این را احلام مستغانمی، شاعر و نویسنده نامدار الجزایری گفته. ادیبی که به رغم جهانی بودنش، کمتر در ایران شناخته شده است. او اما تنها کسی نیست که آفریده های هنری اش، قربانی حساسیت ها و شاید بتوان گفت عداوت های ناآگاهانه برخی از ایرانیان شده است. احساسات ملی گرایانه در سطحی افراطی و نامعقولانه می تواند در هر سرزمینی به وجود بیاید؛ به ویژه آنکه، سرزمینی کهن با تاریخی پرفراز و نشیب باشد. ایران نیز به موجب غنای فرهنگی خود، همواره طیف عظیمی را در خود جای داده که از دیرباز تا کنون گرایش به پالودن زبان عربی از فارسی داشته اند. با این حال باید این واقعیت را پذیرفت که گر چه فارسی را باید پاس داشت، اما پالودن زبان فارسی از واژه های بیگانه از جمله عربی، نباید به معنای کینه و دشمنی پنهان نسبت به این زبان قلمداد شود. به عبارت دیگر برای بهتر فارسی نوشتن و سخن گفتن چه بهتر است که نخست عربی را بشناسیم تا در مقام قیاس، زبان فارسی را از آن متمایز کرده و حفظ کنیم. این کار را بزرگان شعر و ادب پارسی نیزکرده اند؛ تا جایی که از حافظ و مولوی و سعدی و خیام، تا بیهقی و سهروردی همه عربی را به سان زبان مادری خود یعنی فارسی آموخته بودند. ایرانیان از دیرباز جزو نامدارترین عربی دانان جهان بوده اند. با اینکه پس از صدر اسلام، این دین به گستره وسیعی از دنیا صادر شد و زبان کتاب آسمانی مسلمانان، یعنی عربی زبان مشترک نومسلمانان به حساب آمد، اما هیچ جامعه ای به اندازه ایران برای قاعده مند کردن و توسعه این زبان نکوشید. سیبویه و عبدالله بن خفیف دو دانشمند ایرانی و برخاسته از خطه فارس بودند که اکتشافات زبان شناسانه آنها در زمینه صرف و نحو، هنوز که هنوز بزرگترین مرجع مکتوب برای عرب زبانان سراسر دنیاست. در حقیقت آثار این دو دانشمند ایرانی بود که قواعد زبان عربی را نظام مند کرد. ادبیات عرب و پیشرفت آن، مدیون این دو است. شاعران و منجمان و فلاسفه ما نیز از عربی بی بهره نبوده اند. نگاهی به زندگی این دو نشان می دهد که ایرانی ها از خود عرب ها هم بهتر زبانشان را می دانستند. با همه اینها شاید وقتش رسیده باشد که از خود بپرسیم دلیل بی رغبتی کنونی ایرانیان نسبت به آموختن زبان عربی چیست؟ با اندکی پیشینه شناسی و تأمل می توان دریافت که سیاست گذاری های نادرست فرهنگی، چه در سال های قبل از انقلاب و چه در چهار دهه اخیر اصلی ترین عامل این کم رغبتی بوده است. اگر چه عربی زبان کتاب مسلمانان است، اما واقعیت این است که زیبایی و شکوه این زبان تنها منحصر به جهان اسلام نیست. بسیاری از بزرگترین شاعران معاصر عرب اتفاقا مسلمان نبوده اند؛ نزار قبانی و جبران خلیل جبران فقط دو نمونه از این ادیبانند که آثارشان بزرگ ترین انقلاب های ادبی دنیا را به راه انداختند. این دو به جهان اسلام تعلقی نداشتند. آنها و برخی از دیگر شاعران نامدار عرب مسیحی بودند اما دیدگاهشان را صرفا در بستر فرهنگ عربی پیاده کرده بودند؛ چرا که زبان مادری شان بود. شاید در کشور ما به این دلیل ذوق و شوق کمتری برای آموختن این زبان در میان مردم وجود دارد که در سیستم آموزشی مان، برای آموختن عربی بر جنبه های تاریخی آن در سیر تاریخ اسلام تاکید می شود. بسیاری از جوانان و نوجوانانی که کمتر حوصله آموختن دشواری های صرف و نحو را دارند، زیر بار یاد گرفتن قواعد عربی شانه خالی می کنند. چرا؟ به این دلیل که متون دینی را خسته کننده و تکراری می دانند. به همین دلیل زبان این متون را نیز خسته کننده قلمداد می کنند. حال آنکه اگر نگاهی متفاوت به شیوه های آموزشی نوین زبان عربی داشته باشیم، درمی یابیم که بهترین رهیافت این است که بیاییم و نکات صرف و نحوی را در خلال مکالمات روزمره جای دهیم تا زبان آموز بتواند درگیر جذابیت ها شده و ذوق آموختن و غرق شدن در پیچیدگی های اعجاب آور این زبان را به خود دهد. یکی از بهترین آثاری که در طول این سال هها برای ایرانیان نوشته شده، یک مجموعه دوجلدی آموزش عربی به قلم آذرتاش آذرنوش است. استاد آذرنوش این دو جلد را به سیاقی نوشته که بر ساختار زبان فارسی منطبق باشد و به همین ترتیب زبان آموز ایرانی بتواند با ذهنیت ایرانی خودش به عربی مسلط شود و با گویشوران این زبان ارتباط برقرار کند. من از زمانی که در دوران کودکی این دو کتاب را خواندم، غرق در شگفتی های لغه الضاد شدم. زبان عربی یکی از کهن ترین زبان های دنیاست؛ ریشه در شاخه زبان های سامی دارد و قدمت آن به هزاره ها پیش از میلاد باز می گردد. شاعران و کاهنان عرب در دوران قبل از ظهور اسلام، آثاری را از خود به جای گذاشته اند که مایه شگفتی و حیرت بسیاری از زبان شناسان امروزی را فراهم آورده. همه آنها بارها شگفت زده شده اند و از خود پرسیده اند که آیا زبان عربی برای خلق شعر آفریده شده یا این شعر است که نمود بخش کوچکی از اعجاز این زبان را به خود گرفته؟ احساسات ملی گرایانه که گاهی با نابخردی همراه بوده است و رنگی از عرب ستیزی نیز به خود گرفته، نمی گذارد همچنان که کلاس های زبان فرنگی در ایران رواج دارند، به عربی نیز پرداخته شود. علاوه بر مشکلات فرهنگی و نقصان سیستم آموزشی، صرف و نحو در میان طلبه ها نیز به شدت ضعیف شده و روحانیونی که در حوزه های علمیه درس می خوانند یا خوانده اند، عربی را آنگونه که می بایست یاد نگرفته اند. از سوی دیگر تعصب برخی از ایرانیان برای دوری از این زبان، به گوش و چشم عرب زبان ها نیز رسیده است. تجربه شخصی ام از گفت وگو با برخی از فرهیختگان مصر و لبنان و عراق و سوریه نشان داده که آنها نیز از بی علاقگی بسیاری از ایرانیان نسبت به شناخت فرهنگ جهان عرب باخبرند. با همه این ها پرسش اصلی را باید بار دیگر از خودمان بپرسیدم: اگر بزرگترین شاعران و ادیبان پارسی گوی، عربی را مانند زبان مادری خودشان آموخته بودند، چرا اکنون برای پالودن زبان فارسی از واژه های بیگانه از جمله واژه های عربی همت به آموختن زبان عربی نگماریم؟ این یادداشت از سعید دهقانی، پیشتر نیز در برخی از رسانه ها منتشر شده است؛ هدف از بازنشر آن در این روزها غافل نماندن از بازاندیشی درباره دستاوردهای غیرپارسی بزرگان ادب ایران است