حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 19 مهر 1398 ساعت 13:08 http://www.hafezkhabar.ir/news/21858/دولت-هیچ-وجه-تاجر-خوبی-نیست-نباید-بخش-خصوصی-رقابت-کند -------------------------------------------------- معاون پارلمانی رئیس جمهور: عنوان : دولت به هیچ وجه تاجر خوبی نیست، دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند -------------------------------------------------- معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: دولت به هیچ وجه تاجر خوبی نیست، دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند، دولت باید کارش هماهنگی و پشتیبانی باشد و اراده دولت تدبیر و امید در این خصوص جدی است. متن : به گزارشحافظ خبر، معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید توجه به مسایل اقتصادی از عنایت بیشتری برخورده بوده ، گفت: زمانی که دکتر روحانی دولت را تحویل گرفت کشور از نظر شرایط اقتصادی وضع خاصی داشت. آن زمان قطعنامه های ظالمانه که علیه ما صادر شده بود ارتباطات بین المللی و اقتصادی ما را محدود کرده بود، سایه تحریم های ظالمانه بر سر کشور سنگینی می کرد و تورم حدود ۴۵ درصد رسیده بود. وی یادآور شد: هیچ کالایی به مقصد ایران حمل نمی شد، تحریم بیمه ها مشکلاتی را درست کرده بود و ابزار و امکانات بخش کشاورزی و صنعت با محدودیت جدی مواجه بود. معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه تحریم ها برای کسانی که در حوزه های اقتصادی و کشاورزی مشغول فعالیت هستند ملموس است،گفت: بدیهی ترین نیاز کشاورزی کود و سم است و آن زمان مجبور بودیم تحریم ها را دور بزنیم و سم هایی که توسط واسطه ها استفاده شد به جهت اینکه مرغوب نبود و اصالت نداشت و در آن ها تقلب هایی وجود داشت مشکلاتی را در بخش کشاورزی ایجاد کرد، در بخشی از کشور به دلیل استفاده از همین سم ها که مجبور شدیم با واسطه بگیریم آلودگی در برخی مواد غذایی ایجاد شد و سلامت غذایی در برخی جاها ایجاد و جان هایی را در مخاطره انداخت. امیری اظهارکرد: دولت دکتر روحانی یکی از مهمترین بخش ها که باید توجه می کرد بخش اقتصادی بود. رهبر معظم انقلاب در ۱۰ سال گذشته عناوینی که برای سال های شمسی در پیام نوروزی تعیین می کنند معطوف به مسایل اقتصادی است پس معلوم است که موضوع اقتصاد و رونق اقتصاد و تولید و معیشت و ارتقا سطح تولید ملی و همچنین توسعه اقتصادی یکی از مسائلی است که در بالاترین سطح کشور همواره مورد تاک