حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 13 آذر 1398 ساعت 19:43 http://www.hafezkhabar.ir/news/22317/مرکز-پایش-مسئولیت-اجتماعی-استان-اتاق-بازرگانی-فارس-راه-اندازی-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : مرکز پایش مسئولیت اجتماعی استان در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی می شود -------------------------------------------------- عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی یکی از بخش های مهم و زیربنایی است گفت: به زودی مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی در اتاق بازرگانی فارس راه اندازی می شود. متن : به گزارشحافظ خبر،به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی در کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه ها که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: اطلاعات در مورد مسایل اجتماعی در جامعه بسیار پراکنده است و آمارهای نهادهای متولی مسایل اجمتماعی در سطح استانی و ملی تفاوت های محسوسی دارد لذا این مهم نیاز استان ها به ایجاد مرکز پایش مسئولیت اجتماعی را بیشتر کرده است. وی افزود: هدف ما از ایجاد مرکز پایش مسئولیت اجتماعی بررسی و رصد فعالیت های صورت گرفته در حوزه مسایل اجتماعی در استان و انجام اقدامات در حوزه عملیاتی و پایش این اقدامات است. محبی اظهارداشت: با را اه اندازی این مرکز افراد متخصص گردهم می آیند و در فاز اجرایی در بازده زمانی مشخص فضای مسئولیت اجتماعی استان را پایش و گزارش آن را اعلام می کنند. وی با بیان اینکه کار در حوزه مسئولیت اجتماعی سختی های خاصی دارد اضافه کرد: با راه اندازی این مرکز فعالیت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی در استان ساختارمند خواهد شد و همچنین در پی پایش فضای مسئولیت اجتماعی در استان شرکت های راکد، فعال و یا نیمه فعال در حوزه های اجتماعی در استان مشخص می شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حوزه مسئولیت اجتماعی شاخص های جهانی وجود دارد و ما به دنبال تعریف شاخص های استانی در این موضوع هستیم لذا برای ایجاد این مرکز نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات و داده ها از محیط های اجتماعی و تعامل با بخش های مرتبط با فعالیت های اجتماعی است که روند کار این مرکز مش