حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 26 شهريور 1398 ساعت 10:24 http://www.hafezkhabar.ir/news/21535/استان-فارس-میزبان-۲-رویداد-ملی-ورزشی -------------------------------------------------- عنوان : استان فارس میزبان ۲ رویداد ملی ورزشی -------------------------------------------------- قهرمانان ملی دوچرخه‌سواری و دوندگان کوهستان از ۲۶ تا ۲۹ شهریورماه در مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه کوهستان، کراس کانتری و تریل رائینگ در شهرستان سپیدان شرکت می‌کنند. متن : به گزارشحافظ خبر،امروزه جشنواره ها و رویدادها یکی از روبه رشدترین بخش های تجارت گردشگری است که با عنوان گردشگری رویداد شناخته می شود.رویدادهای نمایشگاهی و ورزشی، مراسم، آئین های سنتی و مناسبت های مذهبی، تاریخی و فرهنگی، اعیاد و یادروز بزگان ادب و هنراستان فارس ظرفیتیبرای توسعه گردشگری رویداد است. موید محسن نژاد، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان فارس به تعریف این نوع گردشگری پرداخت. به گفته ویامروزه جشنواره ها و رویدادها یکی از روبه رشدترین بخش های تجارت گردشگری استکه با عنوان گردشگری رویداد شناخته می شود. وی که معتقد استرویدادها، مراسم، آئین های سنتی و مناسبت های مذهبی، تاریخی و فرهنگی، اعیاد و یادروز بزگان ادب و هنراستان فارس ظرفیتیبرای توسعه گردشگری رویداد است،به بخشی از این رویدادها اشاره کرده که از جمله می توانجشنواره گل و گلاب میمند فیروزآباد، لایزنگان داراب، جشنواره نرگس زارهای شهرستان کازرون و غیره را نام برد. محسن نژاد این جشنواره ها و رویدادها را ظرفیتی نهفته در استان فارس برای توسعه گردشگری رویداد می داند.به اعتقاد معاون گردشگری میراث فرهنگی استان فارسنیزدر این نوع گردشگری نه تنها رویداد و جاذبه گردشگری معرفی می شود بلکه گردشگران با صنایع دستی و فرهنگ خاص هر منطقه نیز آشنا می شوند به همین دلیل نخستین اقدام برای توسعه گردشگری رویداد معرفی و شناسایی این رویدادها است. ظرفیت های فارس در گردشگری ورزشی رویدادهای ورزشی نیز یکی از بسترهایی است که می توان از آن برای توسعه گردشگری رویداد استفاده کرد. مصیب امیری، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس نیز در آبان ماه 97 از انعقاد تفاهم نامه ایبا هدف توسعه گردشگری ورزشیبااداره کل ورزش و جوانان فارس خبر داده است. به گفته ویمیزبانیرویدادها و مسابقات ورزشیفرصتیویژه برای اشتغال زاییو کسب درآمد است واستان چهار فصل فارس با دارا بودن جاذبه هامنحصر به فرد تاریخی، فرهنگی- ادبیو طبیعی ظرفیتجذب گردشگر در زمینه هایمختلف گردشگریاز جمله گردشگر ورزشیرا دارد. در تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی فارس و اداره کل ورزش و جوانان این استاناستفاده از چهره هایملیو جهانیورزش استان به عنوان سفیران گردشگری وبرگزاریجشنواره هایورزشی در سطح ملیبه منظور ترغیب مردم برایسفر به فارس ذکر شده است. در میان شهرستان های استان فارس، شهرستان سپیدان به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فرد مانند کوهستان های مناسب برای ورزش های کوهستانی و وجود پیست پولادکف برای ورزش های زمستانی ظرفیت مطلوبی برای رونق گردشگری ورزشی دارد و پیش از این نیز میزبان رویدادهای ملی ورزشی بوده است. سپیدان میزبان 2 رویداد ملی ورزشی در روزهای پایانی شهریور از تاریخ 26 تا 29 این شهرستان میزبان رویدادهای ورزشی بزرگی در سطح ملی است و ورزشکارانی از سراسر ایران در این 2 رویداد بزرگ ورزشی شرکت می کنند.قهرمانان ملی دوچرخه سواریو دوندگان کوهستان در تاریخ ذکر شده در مسابقات جایزه بزرگ دوچرخه کوهستان، کراس کانتری و تریل رائینگ حضور دارند. مجموعهورزشی پولادکف سپیدانبا دارا بودن ظرفیت های خاص در این حوزه اقدام به برگزاری دو رویداد بزرگ ورزشی در شهرستان سپیدان کرده است.یکی از این رویدادها مسابقات دوچرخه سواری در رشته های الیمینیتوربرای نخستینبار در کشور وکراس کانتری است و رویداد دیگر مسابقه دو نیمه ماراتون (تریل رانینگ) به مسافت حدود 22کیلومتر است. در این رویدادهای ملی، قهرمانان، دوچرخه سوارانو دوندگان کوهستان از سراسر کشور در سپیدان فارس به رقابت می پردازند.برگزاری این گونه مسابقات و رویدادهای دیگر ورزشی می تواند شهرستان سپیدان را در سطح ملی مطرح کند. براساس این گزارش علاقه مندان به شرکت در این مسابقات می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت www.pooladkaf.clup و پیج اینستاگرام pooladkaf_hotel مراجعه کنند.