حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 15 مهر 1398 ساعت 15:21 http://www.hafezkhabar.ir/news/21815/قتل-یکی-کارمندان-بانک-شهرستان-کازرون -------------------------------------------------- تکذیب می شود؛ عنوان : قتل یکی از کارمندان بانک در شهرستان کازرون -------------------------------------------------- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: قتل یکی از کارمندان بانک در شهرستان کازرون به دست همسرش صحت ندارد. متن : به گزارشحافظ خبر،سرهنگ کاووس محمدی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: شایعاتی اخیرا در فضای مجازی در خصوص بهقتلرسیدن یکی از کارمندان بانک قوامین شهرستان کازرون به دست همسرش در حال انتشار است، که این موضوع صحت ندارد. او ادامه داد: با توجه به بررسی های صورت گرفته از سوی پلیس، چنین حادثه ای در شهرستان کازرون رخ نداده و اساسا کذب محض است، و با عوامل انتشار دهنده این گونه مطالب کذب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس اضافه کرد: شهروندان هر گونه اخبار صحیح را از طریقپلیسو خبرگزاری های رسمی و معتبر دنبال کنند. شهرستان کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد. باشگاه خبرنگاران جوان