حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 29 شهريور 1400 ساعت 16:30 http://www.hafezkhabar.ir/gallery/23634/1/زیبایی-های-پاییزی-روستای-گاوکشک-کازرون -------------------------------------------------- گزارش تصویری از عبدالرضا جامعی؛ عنوان : زیبایی‌های پاییزی روستای گاوکشک کازرون -------------------------------------------------- روستای گاوکشک کازرون یکی از مناطق بکر و زیبای کازرون است. متن : به گزارش حافظ خبر؛ روستای گاوکشک کازرون یکی از مناطق بکر و زیبای کازرون است.