حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 15 مهر 1398 ساعت 13:30 http://www.hafezkhabar.ir/news/21807/نقدی-برنامه-های-یادروز-حافظ -------------------------------------------------- عنوان : نقدی بر برنامه‌های یادروز حافظ -------------------------------------------------- بیست و سه سال قبل به پیشنهاد مسئولان فرهنگی و پشتیبانی مدیران سیاسی وقت فارس و همراهی و حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت و استقبال دولت قرار شد روزی به نام حافظ، قلندر غزلسرایی، ثبت شود و اشعار سراسر مهر و دوستی و محبت و جایگاه این شاعر پرآوازه موجب شد روز 20 مهر، انتخاب شود. متن : به گزارشحافظ خبر،بی تردید یکی از اهداف ثبت یک روز به نام حافظ، سعدی و دیگر شعرا و شخصیت های تاثیرگذار ضمن معرفی هرچه بیشتر و پژوهش عمیق تر در ابعاد شخصیتی آنان، استفاده از چنین عناصر ارزشمندی برای ارتقاء فرهنگی، هنری، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی جامعه پیرامونی آن بوده است؛ هدفی که به ظاهر در طول ایام به فراموشی سپرده شد. بررسی روند برگزاری مراسم یاد روز حافظ، از سال 76 که اولین دوره را با حضور پررنگ مسئولان ارشد کشور در سطوح مختلف و فرهنگوران، حافظ پژوهان، ادیبان و صاحبان اندیشه و اساتید فلسفه و علما و روحانیون برجسته، برپا شد تا امروز، نشان می دهد که حتی در شرکت کنندگان و سخنرانان این مراسم هم مسیری رو به افول را طی کرده ایم. اگرچه در چند سال اخیر به جهت همزمانی یادروز حافظ با ایام محرم و صفر، این یادمان و نوع برنامه های آن شکل و محتوایی مناسب با این روزها پیدا کرد اما این نمی تواند بهانه ای برای افول شکلی و محتوایی برنامه هایی باشد که قرار بود به رسیدن شیراز به آن جایگاهی که از نگاه مقام معظم رهبری، قله است؛ کمک کند. جدای از اینکه طی در 8 سال اخیر هیچ رئیس جمهوری در مراسم یاد روز حافظ و البته یاد روز سعدی، در شیراز حضور نداشته، از نگاه کسانیکه اندکی با دیپلماسی و اهمیت حضور عالی ترین مقام اجرایی کشور در یک رویداد و جغرافیا آشنا هستند، یک ضعف و خلاء بزرگ محسوب می شود. امروز و در آستانه یادروز بیست و سوم برای یکی از عقابان آسمان شعر و ادب جهان، با نگاه به دست آوردهای بیست و دو یاد روز گذشته، از آنچه می توان زیرساخت نرم یا سخت افزاری نامید، چیزی عاید شیراز نشده است؛ شهری که علیرغم جایگاه رفیعش در حوزه فرهنگ و ادب و هنر