حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 15 مرداد 1398 ساعت 15:24 http://www.hafezkhabar.ir/news/21088/نفرات-برتر-کنکور-سراسری-معرفی-شدند-تصاویر -------------------------------------------------- عنوان : نفرات برتر کنکور سراسری معرفی شدند+ تصاویر -------------------------------------------------- نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل اعلام می گردد. متن : به گزارش حافظ خبر; نفرات برترهر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل اعلام می گردد.به گزارشاول فارسچهار دانش اموزاستان فارستوانستند در لیست نفرات برتر کنکور ۹۸ حائیز رتبه شوند. اسامی دانش اموزان رتبه برتراستان فارسعبارتند از : ۱- فرهنگ امیری شیرازرتیه سوم علوم تجربی ۲- گلسا مصباحی شیراز رتبه هفتم علوم تجربی ۳- فاطمه شب خیز -لار رتبه اول علوم انسانی ۴- علی حاجیان -لار رتبه۵ علوم انسانی نفرات برتر گروه علوم ریاضی و فنی نفر اول علیرضا فخایی راد از اهواز نفر دوم محمدصادق مجیدی یزدی از تهران نفر سوم دانا افاضلی از تهران نفر چهارم آریا جلالی از لاهیجان نفر پنجم علی عباسی از شهرکرد نفر ششم سیدارشان دلیلی از ساری نفر هفتم پارسا امینی از مشهد نفر هشتم فاطمه جعفری از تهران نفر نهم مهران منتظری از تفت نفر دهم محمدمهدی ابومترابی از تهران نفرات برتر گروه تجربی نفر اول ایزدمهر احمدی نژاد از تهران نفر دوم محسن راستگار از تبریز نفر سوم سرهنگ امیری ازشیراز نفر چهارم رسا صفری از تبریز نفر پنجم محمدرضا ارشدی سوفیانی از تبریز نفر ششم امیررضا بوسکاآبادی از مشهد نفر هفتم گلسا مصباحی از شیراز نفر هشتم ریحانه فرخی ملکی از رشت نفر نهم سیاوش کیان پور از اهواز نفر دهم امیرحسام زارع از بیرجند نفر دهم سیدمهدی زارع زاده ابرکوهی از ابرکوه نفرات برتر گروه انسانی نفر اول فاطمه شبخیز از لار نفر دوم مریم اسماعیلی از تهران نفر سوم امین ایمان پور تبریز نفر چهارم سیدآمنه موسوی لقمان از بهار نفر پنجم علی حایجان از لار نفر ششم فاطمه رستم وندی آق میونی از تهران نفر هفتم محمدعرفان هوشیاری از تهران نفر هشتم آ تنا طاهری از تهران نف