در لامرد برگزار شد؛

کارگاه آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر

28 خرداد 1398 ساعت 14:08

کارگاه آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر ویژه کارکنان منطقه عملیاتی پارسیان شهرستان لامرد اجرا گردید.


به گزارش حافظ خبر، عبدالحسین شبانی نژاد کارشناس آموزش پیشگیری از اعتیاد و مشاور آسیب آسیب آسیب شناسی در حاشیه کارگاه آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت مبارزه با مواد مخدر ویژه کارکنان منطقه عملیاتی پارسیان شهرستان لامرد با گفتگو با این خبرگزاری از مهمترین اهداف برنامه پیشگیری از معضلات اجتماعی ارتقای سلامت افراد جامعه دانست و اظهار داشتند:امروز اعتیاد یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی جامعه و مهمترین عاملی است که می تواند نیروی کارآمد و جوان را به تخریب بکشاند و  زمینه انحرافات دیگر را هموار سازد خطر این تباهی و گسترش کج رفتارها و آسیبهای اجتماعی لزوم برنامه‌های پیشگیری اولیه اعتیاد را نه در شعار و تکرار آن بلکه در عمل نیز مطرح می سازد.
مشاور آسیب شناسی اجتماعی در خصوص پروژه پیشگیری از اعتیاد اجتماع محور در محیط کارگری خاطر نشان کردند:یکی از فاکتورهای اعتیاد در محیط کاری را می توان به ویژگی‌های شغلی اشاره کرد از جمله حرفه های که حساس و نیاز به تمرکز روانی یا صرف انرژی،فعالیت های که به صورت شیفتی انجام می شوند،کارهای تکراری و خسته کننده،برخی مشاغل که به مدت طولانی از خانواده و روابط اجتماعی معمول دور باشند در تمامی این شرایط فرد شاغل دچار استرس شده و برای تحمل پذیر کردن شرایط شغلی مواد مخدر را مصرف می کنند.
وی استرس کاری را عامل گرایش کارکنان به اعتیاد دانستند و افزودند:کارهای دشوار و پراسترس همواره با محدودیت های محیط کار از جمله عوامل گرایش به اعتیاد می باشد و ورود و کار در این محیط ها به عنوان یکی از محیط های پر استرس از با اهمیت ترین محل ها برای اجرای برنامه پیشگیرانه است.


کد مطلب: 20649

آدرس مطلب: http://www.hafezkhabar.ir/news/20649/کارگاه-آموزش-پیشگیری-آسیبهای-اجتماعی-محوریت-مبارزه-مواد-مخدر

حافظ خبر
  http://www.hafezkhabar.ir