۰
plusresetminus
شهردارگراش:

شهرداری گراش درمقایسه باشهرداریهای همطراز مطلوب است

تاریخ انتشارپنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۶
شهرداری گراش درمقایسه باشهرداریهای همطراز مطلوب است
 به گزارش "حافظ نیوز"، مهندس غلامعباس زارع  شهردارگراش درنخستین گفتمان خبری خودباخبرنگارما ازشهرداری این شهربعنوان رتبه ۷ در بین شهرداریهای استان نام بردوگفت: مطابق چارت سازمانی ، این شهرداری دارای ۱۸ نیروی رسمی اداری همراه باسازمان حمل ونقل همگانی میباشد.
وی یکی ازمشکلات عمده این شهرداری را وجود تعدادی نیرو درقالب شرکتی تلقی واظهارکرد: بعضا مراحل استخدامی این نیروها ازچندسال گذشته اما تابحال به دلایلی مختلف دربلاتکلیفی بسرمیبرند ولی دریک قیاس کلی باسایرشهرها وهمدرجه استان میتوان  وضعیت اداری وپرسنلی این شهرداری رامطلوب ارزیابی نمود.
وی درپاسخ به خبرنگارما دراخذ عوارض نوسازی  نیزعنوان کرد: ازابتدای سال جاری طی ابلاغیه وزارت کشور ، اخذعوارض عملیاتی وجایگزین عوارض سطح شهرشده است .
زارع درمورد سئوال خبرنگارما درزمینه حضورش در ساعات بعدازظهر درشهرداری افزود: کاروتلاش وبه غایت خدمت به مردم خوب وعزیزگراش ازتوفیقات حقتعالی محسوب است که دراین میان همکاری پرسنل و همراهی بزرگواران شورای اسلامی شهر را نباید نادیده گرفت .
شهردارگراش یکی ازایرادات وارده برعملکردگذشتته شهرداری این شهر راعدم پیگیری درآمدهای پایدار ومستمر تلقی وتصریح نمود : ازبدو خدمت اینجانب اقدامات مطلوبی درحال انجام است که میتوان به پیگیری قطعی شدن واگذاری معدن شن وماسه جهت احداث کارخانه های  سنگ شکن و آسفالت ، مذاکره باسرمایه گذار جهت احداث تصفیه فاضلاب وبرگشت مجدد به چرخه مصرف مجدد ، شروع عوارض مستمرنوسازی، پیگیری ایجادمجتمع تفریحی، فرهنگی وتجاری بامشارکت بخش خضوصی ونهایتا کاهش هزینه ها و واگذاری اموربه بخش خصوصی که میتواند به نوعی افزایش درآمدباشد اشاره کرد. .
وی خاطرنشان کرد: بموجب ماده ۱۵ قانون نوسازی وعمران شهری به شهرداریهایی که مشمول ماده ۲ قاون نوسازی میباشند باراهنمایی وزارت کشور، برنامه عملیات نوسازی ، عمران واصلاحات شهر رابرای مدت ۵ سال براساس نقشه طرح جامع تهیه وبارعایت اولویت آنها درحدود درآمدحاصله ازاجرای قانون وسایرامکانات مالی شهرداری ها تنظیم وپس ازتصویب شورای اسلامی شهر، طرحهای مربوطه رابراساس آن اجراء نمایند که انشاءالله برنامه میان مدت شهرداری ومتعاقبا گراش ۱۴۱۴ باهمکاری شورای اسلامی شهرتنظیم وجهت اظهارنظر ازطریق رسانه های ارتباط جمعی درسال جاری اعلام میشود که دراین مسیر ، دوموضوع  بایدملحوظ شود .نخست ،مشارکت شهروندان  و دوم انعطاف پذیری برنامه های راهبردی که بدون انحراف ازاهداف میتواند شیوه های اجرایی را به روزآوری وبازنگری قرارداد. زارع در واگذاری اموربه بخش خصوصی ازاین امربعنوان امری رضایبخش نام برد که نظارت فعال شهرداری نیز طلب می نماید .
وی ابتدای تفویض اموربه بخش خصوصی راثقیل عنوان ولی در درازمدت موجب رضایتمندی شهروندان برشمرد .شهردارگراش دررابطه بافعالیت شهرداری الکترونیک به خبرنگارما اظهارداشت:درحقیقت میتوان روشهای  نوین نظارتی رادرسه قالب کوچک سازی، هوشمندسازی وشفاف سازی عنوان کرد.
مهندس زارع دراین راستا تصریح نمود: شهرداریهای کشوراز سه درد تاریخی ومزمن رنج میبرند که نخستین آن پوسیدگی، دوم ، آلودگی وسوم بی اعتمادی است .به این معنا که روشهای انجام کاروروابط اداری سنتی  بنحوارباب  ورعیتی بین مردم وشهرداری برقراربوده واصولا این مردم  بوده اندکه برای احقاق حق خود پشت دربها و راهروهای شهرداری درپی یافتن آشنایی  وسفارش دوستی معطل می ماندند.واین نوع عمل را روابط غیرشفاف وسرمنشاء فساد تلقی کردواین امر را نوعی بی اعتمادی به شهرداری درسابق خواند.
مهندس زارع در رابطه با شهرداری الکترونیک و واگذاری اموربه بخش خصوصی نیزدردست اقدام خواند وازآن بعنوان تسهیل کننده امورشهروندان عنوان نمود وی میراث فرهنگی شهرگراش راتوسط شهرداری درحال انجام خواند واز شورای اسلامی شهروهمکا ران خود دراین مدت قدردانی وابرازامیواری کرد بتواند درسالی که بنام دولت وملت وهمدلی وهمزبانی نامیده شده است باکاروتلاش مضاعف ، زمینه رفاه و آسایش شهروندان ولایتمدارگراش رافراهم نماید .

خبرنگار: قاسم ایزدیان
کد مطلب : ۶۳۳۱
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما