۰
plusresetminus

سفر۴۶ دقیقه ای وزیر راه وشهرسازی به گراش

تاریخ انتشارجمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۷
به گزارش "حافظ نیوز"، هرچندبراساس اعلام فرماندارگراش مقرربود دکترآخوندی وزیر راه وشهرسازی درروزسه شنبه ۵ خردادماه به گراش سفرو طرحهای نیمه تمامی راموردبازدید قراردهد اما به نقل ازگریشنا وی درساعت ۱۵ و۱۰ دقیقه روزچهارشنبه  واردگراش شده و فرمانداری نیز هیچگونه اطلاعی به اصحاب رسانه نداده است درصورتی که من خبرنگاردر روز سه شنبه درفرمانداری حضور ومقررشد زمان ورود وزیرمحترم اطلاع داده شود اما دریغ از عدم برنامه ریزیهای ناهمآهنگ آقایان . بنابگفته یکی ازعکاسان خبری محلی ، وزیر راه وشهرسازی دراین سفرکوتاه مدت تنها از مجتمع اداری وسپس بدون خروج ازاتومبیل ، بخش اندکی ازجاده چک چک مشاهده  ومراجعت مینماید و حتا زحمت پیاده شدن خودازاتومبیل رانمیدهد که چه بهتربود آقای وزیر باهمان بالگردی که به گراش آمده بود بازدید هوایی ازمنطقه داشت .
متاسفانه حواشی وگفته های شهروندان رانمیتوان درخبرترقیم نمود که پس از۳۲ سال امور رسانه ای حال وحوصله مباحثه بااحدی نداشته ولی مقصر شهروندان گراشی وبخصوص ثروتمندانی هستندکه باضربه زدن به اقتصادکشور ازآنسوی آبهای خلیج همیشه فارس ، ارز رابه داخل انتقال و بخش اعظمی از امورزیربنایی، آموزشی ، علمی ، درمانی ، ورزشی و......احداث میکنندو درسالهای اخیر هم که تحریمهای ظالمانه دشمنان براقتصاد کشورموثربوده وبخصوص درگراش وشهرستانی که هیچگونه نظارتی درآن وجودندارد و احترام صرفا ازآن ثروتمندان است که اینهمه گرانیها برآنها بی اثرمیباشد وفقرا باید بسازندوبسوزند تابتوانند حقوق ۱۰ روزخودراصرف خرید یک کیلوزردآلوی نامرغوب (۱۵۰۰۰۰ ریال) کنند. .ودراندیشه اینگونه سفر وزرای محترم نیستند. زیرا لا اقل بخشی ازهمین مردم گراش که به خیرینش شهره است رافقرایی تشکیل میدهند که فاقدکمترین امکانات رفاهی حیات هستند و بخش دیگرکه میلیاردرهاشامل میشوند وصرفاا دراندیشه افزاایش ثروت و انتقاد های واهی ازهمشهریان خویش بوده وغایت اینکه وقتی گراشیهادر فکر شهرخودنیستند دیگران هم نبایدباشند چه سری که درد نمیکند نیازبه دستمال ندارد.
خبرنگار: قاسم ایزدیان
کد مطلب : ۷۲۴۴
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما