ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم از قوه قضائیه اجرای عدالت همراه با احسان را انتظار دارند ))