ارسال اين مطلب به دوستان

(( فارس استانی خَیر پرور است /مجمع عالی خیرین با وحدت بخشی و ایجاد انسجام بر اثر گذاری اقدامات خیرخواهانه بیفزاید ))