گزارش تصویری از الناز خدایاری؛

طبیعت زرقان

16 آبان 1400 ساعت 16:21

روزگاری بهار و روزگاری پاییز، روزگاری میوه‌های خوشمزه، گاه شور و ترش و گاه شیرینی؛ روزگاران پیاپی هم، در گذر چون همین ابر پاییزی...


به گزارش حافظ خبر؛ روزگاری بهار و روزگاری پاییز، روزگاری میوه‌های خوشمزه، گاه شور و ترش و گاه شیرینی؛ روزگاران پیاپی هم، در گذر چون همین ابر پاییزی...


کد مطلب: 24086

آدرس مطلب: https://www.hafezkhabar.ir/gallery/24086/1/طبیعت-زرقان

حافظ خبر
  https://www.hafezkhabar.ir