حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 20 آذر 1401 ساعت 14:11 https://www.hafezkhabar.ir/gallery/26655/1/نمایشگاه-گل-گیاه-شیراز -------------------------------------------------- گزارش تصویری از منیره خسروبیگ؛ عنوان : نمایشگاه گل و گیاه در شیراز -------------------------------------------------- متن :