حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 21 اسفند 1400 ساعت 15:12 https://www.hafezkhabar.ir/news/24991/دیپلم-افتخار-مسابقه-هنرهای-تجسمی-لوئی-فرانسوا-نوجوان-لارستان -------------------------------------------------- عنوان : دیپلم افتخار مسابقه هنرهای تجسمی «لوئی فرانسوا» به نوجوان لارستان -------------------------------------------------- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ٢۶٩ اثر به این مسابقه جهانی رفته بود که ١٣ عضو آن توانستند دیپلم افتخار و مقام برگزیده این رقابت را به دست آورند که «فرانک پورعلی»، نوجوان هنرمند ١۶ ساله لارستانی یکی از آنان بود. متن : به گزارش حافظ خبر؛ دیپلم افتخار مسابقه جهانی هنرهای تجسمی  «لوئی فرانسوا» به عضو هنرمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لارستان رسید. این دوره از مسابقه هنرهای تجسمی فرانسه در زمینه «سیاره زمین: امروز و.....فردا؟» سال ٢٠٢٠ برگزار شده بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ٢۶٩ اثر به این مسابقه جهانی رفته بود که ١٣ عضو آن توانستند دیپلم افتخار و مقام برگزیده این رقابت را به دست آورند که «فرانک پورعلی»، نوجوان هنرمند ١۶ ساله لارستانی یکی از آنان بود.