حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 24 آبان 1400 ساعت 21:08 https://www.hafezkhabar.ir/news/24171/ادغام-آموزشکده-فنی-حرفه-شهرستان-مرکز-آموزش-عالی-راه-پیشرفت-ماندگاری-این-دانشگاه -------------------------------------------------- ریاست دانشگاه عالی مرکز فیروزآباد: عنوان : ادغام آموزشکده فنی حرفه ای شهرستان با مرکز آموزش عالی، راه پیشرفت و ماندگاری این دانشگاه -------------------------------------------------- صادق نیرومند گفت :ادغام مرکز آموزش عالی با آموزشکده فنی و حرفه ای شهرستان و واگذاری زیر ساخت های این آموزشکده به مرکز آموزش عالی تنها راه پیشرفت و ماندگاری دانشگاه عالی در شهرستان فیروزآباد است. متن : به گزارش حافظ خبر؛ صادق نیرومند، ریاست مرکز آموزش عالی شهرستان فیروز آباد در نشست مطالبه گری و روشنگری بسیج دانشجویی شهرستان بیان داشت:باتوجه به نبود زیر ساخت های مناسب برای ایجاد ساختمان مرکز تنها راه پیشرفت و ماندگاری این مرکز در شهرستان ادغام با آموزشکده فنی و حرفه ای می باشد به طوری که ساختمان و زیر ساخت های این آموزشکده به دانشگاه عالی واگذار گردد. این ادغام و واگذاری هیچ گونه تاثیرمنفی در رشته ها و جذب هیئت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای نخواهد داشت چرا که تماما فعالیت های دانشکده در قالب مرکز آموزش عالی ادامه خواهد داشت. نیرومند اظهار داشت :تمام مجوز های قانونی جهت واگذاری و ادغام از سوی مراجع ذیربط اخذ گردیده است و تنها نیاز مند اجرای آن از سوی دانشگاه فنی حرفه ای استان فارس میباشد اما متاسفانه ریاست این دانشگاه در اجرای این امر اهمال ورزیده و مصوبات هیئت امنای دانشگاه را اجرایی ننموده است.  ایشان افزود؛ ساخت ساختمان های جدید برای دانشگاه عالی هم هزینه بر و هم زمان‌بر میباشد که با ادغام این مرکز با دانشکده فنی و حرفه ای می‌توان هم در صرف هزینه از بیت‌المال صرفه جویی کرد و هم در زمان به علاوه که این طرح موجب گسترش رشته های دانشکده فنی حرفه ای و دانشگاه عالی هم می‌شود.  نیرومند گفت :زمینی که در ابتدای شهر و قبل از دانشگاه پیام‌نور برای ساختمان این مرکز در نظر گرفته شده بود به دلیل قرار گیری در بین دو اثر تاریخی شهرستان مجوز های لازم جهت ساخت و ساز را کسب نکرد. در پایان حسین ریاحی مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان فیروزآباد اظهار داشت: دفتر بسیج دانشجویی دلیل عدم اجرایی نمودن مصوبه هیئت امنای دانشکده فنی و حرفه ای را از دکتر جامعی ریاست این دانشکده در استان فارس مطالبه و موانع اجرایی شدن این طرح را شناسایی و نزد مردم معرفی می‌کند.