حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 17 بهمن 1401 ساعت 9:08 https://www.hafezkhabar.ir/news/26946/ارتقاي-جايگاه-زنان-عرصه-هاي-مختلف -------------------------------------------------- شورای شهر شیراز: عنوان : ارتقاي جايگاه زنان در عرصه‌هاي مختلف -------------------------------------------------- سيده مريم حسيني با اشاره به لزوم  ارتقاي جايگاه زنان در عرصه‌هاي مختلف گفت: با شكل گيري اين اداره كل، كلانشهر شيراز نخستين  شهر کشور پس از تهران خواهد بود كه در اين مسير گام برداشته است. متن : به گزارش حافظ خبر، او با بيان اينكه شهر شيراز بانوان فرهيخته و توانمند  زیادی  در عرصه‌هاي مختلف علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد، تاكيد كرد: بايد شرايطی فراهم  گردد تا از تمام اين ظرفيت‌ها استفاده شود. حسینی همچنین با بيان اينكه ساختار تشكيل اين اداره كل در نشست‌هاي متعدد مورد بررسي قرار گرفته، خاطرنشان كرد: در حال حاضر جلسات نهايي تعيين تكليف اين ساختار در دست برگزاری است. عضو شورای اسلامي شهر شیراز هدف از شكل گيري اين اداره كل را شناسايي فرصت‌هاي مشاركت و نوع حضور زنان در فعاليت‌هاي مختلف، تسهيل مسير تعالي و تكامل آنها و بررسي و مطالعه نيازهاي محلات برشمرد و اظهار داشت: شهرها برای حرکت در مسیر رشد وتوسعه نياز به نگاه مادرانه دارند. وی تأکید کرد:با ارتقاي كيفيت زندگي زنان در شهرهمراه با رويكرد كادر سازي و جلب مشاركت افراد محلات می توان مسير انسجام  وتوسعه اجتماعي را دنبال کرد.  حسینی با اشاره به اینکه بايد با كادر سازي و ايجاد فضا زنان را براي حضور در عرصه‌هاي مختلف آماده كرد، گفت: همانگونه كه باید در حوزه محروميت زدايي ، ساختار و برنامه و بودجه مشخصي داشته باشيم تا بتوانيم به شكل نرم افزاري و سخت افزاري زيرساخت‌ها را فراهم نماییم در بخش زنان نيز بايد زنان توانمند را شناسايي و زمينه رشد و ارتقاي آنها را فراهم كنيم. او با بيان اينكه در دومين اجلاسيه تخصصي زنان عضو شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور در شهر مشهد بحث و تبادل نظرهايي پیرامون گفتمان تعالي زيست پذيري شهري در حوزه بانوان و خانواده و ايجاد ساختار این حوزه در شهرداري هاي كشور مطرح شد، گفت: اين در حالي بود كه كلانشهر شيراز از ماهها قبل در صدد راه‌ندازی اين ساختاربوده و چندين جلسه نيز پيرامون اين طرح با شهردار شيراز برگزار کرده است.