حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 25 بهمن 1399 ساعت 16:39 https://www.hafezkhabar.ir/news/23165/پژوهانه-ی-خانواده-ی-صحرائیان -------------------------------------------------- تصویب دو پژوهانه‌ی جدید در مرکز حافظ‌شناسی: عنوان : «پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحرائیان» -------------------------------------------------- این پژوهانه، اعطای دو اعتبار مستقل به‌نام شادروان «رضی صحرائیان» و شادروان «شکیبا صحرائیان» است که ازسوی فرزندان آنان در راستای پشتیبانی مالی از ایده‌های پژوهشی و مطالعاتی حافظ‌پژوهی به‌مرکز حافظ‌شناسی داده شد. متن : به گزارش حافظ خبر؛ دکتر رضا رستگاری، جانشین مدیر مرکز حافظ‌شناسی از تصویب دو پژوهانه‌ی جدید به نام «پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحرائیان» در این مرکز خبر داد. وی گفت: مرکز حافظ‌شناسی و کرسی پژوهشی حافظ، در راستای پشتیبانی از پژوهشگران ممتاز و دانش‌آموختگان دانشگاهی و برای گسترش کیفی پژوهش‌های بنیادی در پیوند با حافظ، به‌جذب و تخصیص اعتبارات تحقیقی در قالب پژوهانه یا گرنت پژوهشی اقدام نموده است. اینک پس از تصویب و اجرای سه پژوهانه دو سال گذشته، اکنون در آستانه‌ی سال نو،به آگاهی حافظ‌‌دوستان می‌رسانم که دو پژوهانه‌ی نو از سوی خانواده‌ی صحرائیان به‌مرکز حافظ‌شناسی داده شده است. به‌گفته‌ی وی این پژوهانه، اعطای دو اعتبار مستقل به‌نام شادروان «رضی صحرائیان» و شادروان «شکیبا صحرائیان» است که ازسوی فرزندان آنان در راستای پشتیبانی مالی از ایده‌های پژوهشی و مطالعاتی حافظ‌پژوهی به‌مرکز حافظ‌شناسی داده شد که از آن‌ها به نام «پژوهانه‌ی خانواده‌ی صحرائیان» یاد می‌شود. دکتر رستگاری، افزود: دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، حافظ‌پژوهان واجد شرایط و هنرمندان صاحب اثر شاخص می‌توانند برای برخورداری از این پژوهانه، ایده‌های پیشنهادی خود را به‌ معاونت پژوهشی مرکز حافظ‌شناسی بفرستند. وی ادامه داد: مرکز حافظ‌شناسی با پاسداشت این کار شایسته‌ی فرهنگی، امیدوار است توجه به تاریخ و فرهنگ ایران و پشتیبانی از دانش و هنر ایرانی، بیش از گذشته وجهه‌ی همّت نیک‌اندیشان پیش‌بین واقع شود. یادآور می‌شود مرکز حافظ‌شناسی پیش از این، موفق به‌تصویب و اجرای سه پژوهانه به نام «پژوهانه‌ی دکتر زهرا طاهری»، «پژوهانه‌ی مهندس بهرام بزرگ» و «پژوهانه‌ی دکتر زهرا رنجبری» شده است.