حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 1 آذر 1401 ساعت 19:12 https://www.hafezkhabar.ir/news/26541/۱۲عضو-هیأت-علمی-دانشگاه-شیراز-شمار-یک-درصد-دانشمندان-برتر-جهان-سال-۲۰۲۲ -------------------------------------------------- دانشگاه شیراز عنوان : ۱۲عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار یک‌درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۲ -------------------------------------------------- ۱۲عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار یک‌درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند. متن : به گزارش حافظ خبر، مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوریISC، براساس پردازش‌هایی که روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WoS انجام داده است، دانشمندان پراستناد برتر یک درصد را شناسایی و استخراج نموده است.  این گزارش براساس شاخص‌های استنادی و علم‌سنجی ازقبیل 1.نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده، 2. تعداد متوسط خوداستنادی به‌ازای هر مقاله، 3. متوسط درصد خوداستنادی یک پژوهشگر و 4. نسبت تعدادکل استنادات (بدون خوداستنادی) به مقالات استنادکننده (بدون خوداستنادی) تهیه شده است و شامل پژوهشگرانی است که براساس شاخص‌های استنادی و علم‌سنجی در محدوده‌ی نرمال گزارش ISC و فاقد مقاله‌ی سلب اعتبارشده یا بازپس‌گیری شده در طی بازه زمانی ده‌ساله بوده‌اند و از نظر ISC به‌عنوان پژوهشگر پراستناد برتر شناخته می‌شوند. در این میان، طبق گزارش اعلام‌شده از سوی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC، ۱۲ تن از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان پراستناد برتر یک‌درصد قرار گرفته‌اند. جدول زیر دانشمندان یک‌درصد برتر دانشگاه شیراز طبق گزارش ISC را نشان می‌دهد: دانشمندان و پژوهشگران 1% برتر جهان از دانشگاه شیراز ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی و تخصص 1 دکتر حمیدرضا پورقاسمی استاد مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست 2 دکتر سیدمحمدهاشم حسینی دانشیار علوم و مهندسی صنایع غذایی 3 دکتر محمدرضا رحیم‌پور استاد مهندسی شیمی 4 دکتر محمد رستگار دانشیار مهندسی قدرت و کنترل 5 دکتر علیرضا سپاسخواه استاد مهندسی آب 6 دکتر ابراهیم فرجاه استاد مهندسی قدرت و کنترل 7 دکتر تیمور قنبری هاشم‌آبادی دانشیار مهندسی نانوالکترونیک 8 دکتر غلامرضا کریمی استاد مهندسی شیمی 9 دکتر بهنام کشاورزی استاد زمین‌شناسی 10 دکتر محمدتقی گلمکانی استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی 11 دکتر فرید مر استاد زمین‌شناسی 12 دکتر مهرداد نیاکوثری استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی