حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 21 فروردين 1401 ساعت 14:20 https://www.hafezkhabar.ir/news/25191/توسعه-نهادینه-شدن-فرهنگ-کار-خیر-کنار-مدرسه-سازی -------------------------------------------------- آموزش و پرورش استان فارس: عنوان : توسعه و نهادینه شدن فرهنگ کار خیر در کنار مدرسه سازی -------------------------------------------------- مدیرکل آموزش و پرورش فارس توسعه فرهنگ کار خیر و نهادینه شدن آن را هدف بزرگی دانست که باید به نحوی برنامه ریزی کرد تا در حوزه ساخت مدرسه و مدرسه سازی توسط خیرین در دانش اموزان ایجاد شود. متن : به گزارش حافظ خبر،  محمد خلیل عسکری در جمع هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان گفت: براساس سند تحول بنیادین اموزش و پرورش، مساله فضا و ساختمان از زیرنظام های مهم می باشد مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: این مساله به قدری مورد اهمیت قرار دارد که میتوان به نحوی ان را از شش ستونی دانست که اموزش و پرورش بر روی آن ایستاده و پایه نهاده شده است. عسکری افزود: کارخیر و خصوصا مدرسه سازی یک فرصت است که خداوند در اختیار بندگان خود قرار داده است و خیرین مدرسه ساز قدردان این لطف خداوند باشند.  مدیرکل آموزش و پرورش فارس توسعه فرهنگ کار خیر و نهادینه شدن آن را هدف بزرگی دانست که باید به نحوی برنامه ریزی کرد تا در حوزه ساخت مدرسه و مدرسه سازی توسط خیرین در دانش اموزان ایجاد شود. عسکری ادامه داد: باید یک طرح آمایشی در خصوص فضاهای اموزشی در شیراز و سراسر استان طراحی شود تا هم ظرفیت های موجود و هم کمبودها شناسایی و به مناطق محروم و مشکل دار در این حوزه توجه بیشتری شده و مساله عدالت آموزشی محقق شود.  در ابتدای این جلسه رییس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس گزارشی از روند شکل گیری این مجمع را ارائه کرد. محمد علی میرباقری گفت: هدف اصلی مجمع خیرین مدرسه ساز انسان سازی هست و مدرسه در این راه وسیله این هدف است. رییس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس افزود:یکی ازاهداف مجمع خیرین مدرسه ساز جذب و تکریم خیرین مدرسه ساز است. استفاده از ظرفیت های اجرایی در سطح کشور و استان وبرنامه ریزی در خصوص مدرسه یاری و کمک های مالی و تجهیز مدارس از دیگر برنامه های مجمع خیرین مدرسه ساز استان است که میرباقری به آن اشاره کرد. رییس هیات مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس همچنین تسریع در تعهدات دولتی برای تکمیل پروژه های خیرین مدرسه ساز را خواستار شد.