حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 16 آبان 1400 ساعت 16:21 https://www.hafezkhabar.ir/gallery/24086/1/طبیعت-زرقان -------------------------------------------------- گزارش تصویری از الناز خدایاری؛ عنوان : طبیعت زرقان -------------------------------------------------- روزگاری بهار و روزگاری پاییز، روزگاری میوه‌های خوشمزه، گاه شور و ترش و گاه شیرینی؛ روزگاران پیاپی هم، در گذر چون همین ابر پاییزی... متن : به گزارش حافظ خبر؛ روزگاری بهار و روزگاری پاییز، روزگاری میوه‌های خوشمزه، گاه شور و ترش و گاه شیرینی؛ روزگاران پیاپی هم، در گذر چون همین ابر پاییزی...