حافظ خبر | اخبار و تصاویر شیراز و استان فارس 6 خرداد 1401 ساعت 23:01 https://www.hafezkhabar.ir/news/25544/شهرداران-شش-منطقه-شیراز-پاسخگوی-شهروندان-طریق-۱۳۷-هستند -------------------------------------------------- شهرداری شیراز : عنوان : شهرداران شش منطقه شیراز پاسخگوی شهروندان از طریق ۱۳۷ هستند -------------------------------------------------- شهرداران شش منطقه شیراز در هفته آینده پاسخگوی مستقیم شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ هستند. متن : به گزارش حافظ خبر، مدیران شهردارى هر ماه طبق جدول زمان‌بندى در قالب طرح «روى خط شهر» به صورت مستقیم و بدون واسطه پاسخگوى درخواست‌ها و شکایات شهروندان هستند. شهرداران شش منطقه شیراز در هفته آینده پاسخگوی مستقیم شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ هستند.  بنابه این‌گزارش؛ قاسم اکبری شهردار منطقه ۷ در روز شنبه هفتم خردادماه، علی مصلی نژاد شهردار منطقه ۸ روز یک‌شنبه هشتم خردادماه و  مسعود قادری شهردار منطقه ۶ در روز دوشنبه ۹ خرداد ماه جاری پاسخگوی شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ هستند.  شهروندان گرامی همچنین می‌توانند مسائل و درخواست‌های خود را با سعید معصومی شهردار منطقه ۱۰ در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ماه، شهرام سبزیان‌فرد شهردار منطقه ۱۱  در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه و رضا مسعودی شهردار منطقه ۵ در روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ماه جاری درمیان بگذارند تا ایشان شنونده و پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات شهروندان باشند.