اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور شهرستان خرم بید؛

جهادگران شهدای صفاشهر در روستاهای این شهرستان

26 تير 1396 ساعت 3:02

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان خرم بید به مدت 10 روز در یکی از روستاهای این شهرستان در عرصه های عمرانی، فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، پزشکی و مشاوره به پایان رسید.


به گزارش "حافظ نیوز"، اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان خرم بید با حضور تعداد 30 نفر از دانشجویان این دانشگاه ها در یکی از روستاهای این شهرستان به پایان رسید.
این اردو به مدت ده روز با اهداف عمرانی، فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، پزشکی و مشاوره در جریان بود.کد مطلب: 17288

آدرس مطلب: https://www.hafezkhabar.ir/news/17288/جهادگران-شهدای-صفاشهر-روستاهای-این-شهرستان

حافظ خبر
  https://www.hafezkhabar.ir