شهرداری شیراز :

شهرداران شش منطقه شیراز پاسخگوی شهروندان از طریق ۱۳۷ هستند

6 خرداد 1401 ساعت 23:01

گزارشگر : منیره خسروبیگ

شهرداران شش منطقه شیراز در هفته آینده پاسخگوی مستقیم شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ هستند.


به گزارش حافظ خبر، مدیران شهردارى هر ماه طبق جدول زمان‌بندى در قالب طرح «روى خط شهر» به صورت مستقیم و بدون واسطه پاسخگوى درخواست‌ها و شکایات شهروندان هستند.

شهرداران شش منطقه شیراز در هفته آینده پاسخگوی مستقیم شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ هستند.

 بنابه این‌گزارش؛ قاسم اکبری شهردار منطقه ۷ در روز شنبه هفتم خردادماه، علی مصلی نژاد شهردار منطقه ۸ روز یک‌شنبه هشتم خردادماه و  مسعود قادری شهردار منطقه ۶ در روز دوشنبه ۹ خرداد ماه جاری پاسخگوی شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ هستند.

 شهروندان گرامی همچنین می‌توانند مسائل و درخواست‌های خود را با سعید معصومی شهردار منطقه ۱۰ در روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد ماه، شهرام سبزیان‌فرد شهردار منطقه ۱۱
 در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه و رضا مسعودی شهردار منطقه ۵ در روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ماه جاری درمیان بگذارند تا ایشان شنونده و پاسخگوی درخواست‌ها و مشکلات شهروندان باشند.


کد مطلب: 25544

آدرس مطلب: https://www.hafezkhabar.ir/news/25544/شهرداران-شش-منطقه-شیراز-پاسخگوی-شهروندان-طریق-۱۳۷-هستند

حافظ خبر
  https://www.hafezkhabar.ir