دانشگاه شیراز

۱۲عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار یک‌درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۲

1 آذر 1401 ساعت 19:12

گزارشگر : منیره خسروبیگ

۱۲عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار یک‌درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.


به گزارش حافظ خبر، مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوریISC، براساس پردازش‌هایی که روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WoS انجام داده است، دانشمندان پراستناد برتر یک درصد را شناسایی و استخراج نموده است. 
این گزارش براساس شاخص‌های استنادی و علم‌سنجی ازقبیل 1.نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده، 2. تعداد متوسط خوداستنادی به‌ازای هر مقاله، 3. متوسط درصد خوداستنادی یک پژوهشگر و 4. نسبت تعدادکل استنادات (بدون خوداستنادی) به مقالات استنادکننده (بدون خوداستنادی) تهیه شده است و شامل پژوهشگرانی است که براساس شاخص‌های استنادی و علم‌سنجی در محدوده‌ی نرمال گزارش ISC و فاقد مقاله‌ی سلب اعتبارشده یا بازپس‌گیری شده در طی بازه زمانی ده‌ساله بوده‌اند و از نظر ISC به‌عنوان پژوهشگر پراستناد برتر شناخته می‌شوند.
در این میان، طبق گزارش اعلام‌شده از سوی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC، ۱۲ تن از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان پراستناد برتر یک‌درصد قرار گرفته‌اند.

جدول زیر دانشمندان یک‌درصد برتر دانشگاه شیراز طبق گزارش ISC را نشان می‌دهد:

دانشمندان و پژوهشگران 1% برتر جهان از دانشگاه شیراز
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی و تخصص

1
دکتر حمیدرضا پورقاسمی
استاد مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست


2
دکتر سیدمحمدهاشم حسینی
دانشیار علوم و مهندسی صنایع غذایی

3
دکتر محمدرضا رحیم‌پور
استاد مهندسی شیمی

4
دکتر محمد رستگار
دانشیار مهندسی قدرت و کنترل

5
دکتر علیرضا سپاسخواه
استاد مهندسی آب

6
دکتر ابراهیم فرجاه
استاد مهندسی قدرت و کنترل

7
دکتر تیمور قنبری هاشم‌آبادی
دانشیار مهندسی نانوالکترونیک

8
دکتر غلامرضا کریمی
استاد مهندسی شیمی

9
دکتر بهنام کشاورزی
استاد زمین‌شناسی

10
دکتر محمدتقی گلمکانی
استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

11
دکتر فرید مر
استاد زمین‌شناسی

12
دکتر مهرداد نیاکوثری
استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی


کد مطلب: 26541

آدرس مطلب: https://www.hafezkhabar.ir/news/26541/۱۲عضو-هیأت-علمی-دانشگاه-شیراز-شمار-یک-درصد-دانشمندان-برتر-جهان-سال-۲۰۲۲

حافظ خبر
  https://www.hafezkhabar.ir