شهرستان های فارس
 

همت خیران استان فارس ادامه دارد

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

اماکن تاریخی فارس تعطیل نیست

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

هرتلفن همراه یک کلاس درس در فارس

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

کاهش سرعت در محور های حادثه خیز

۱۲ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری جشن نیکوکاری در پایگاههای امدادی، مراکز نیکوکاری و درگاه اینترنتی

۱۲ اسفند ۱۳۹۸

بیانیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در خصوص لغو برگزاری مراسم های هفته منابع طبیعی سال جاری

۱۲ اسفند ۱۳۹۸

کاهش ساعت کار اداره‌ها در فارس

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

ضدعفونی قبل از حرکت ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری استان فارس

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

تعطیلی اماکن ورزشی تا ۲۰ اسفند

۱۰ اسفند ۱۳۹۸

رشد ۵۰ درصدی صادرات فارس طی یازده ماه گذشته

۱۰ اسفند ۱۳۹۸