مرودشت
 

پلمپ 13 واحد صنفي متخلف

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

حضور پرشور مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در انتخابات

۲ اسفند ۱۳۹۸

زمان اصلاحات بنیانی در کشور است/ مجلس به متخصص نیاز دارد

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

بخت بالایی دکتر ابراهیمی برای رسیدن به کرسی مجلس

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

با طرح و برنامه های مدون حق مردم سه شهرستان تضییع نخواهد شد

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

گردهمایی حامیان دکتر ابراهیمی، کاندیدای مجلس در مسجد ابوالفضل مرودشت

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

حضور دکتر ابراهیم ابراهیمی در میان مردم روستاهای منطقه ابرج و رامجرد

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

حضور دکتر ابراهیمی کاندیدای یازدهمین دوره مجلس از مرودشت در میان مردم روستاهای اطراف مرودشت

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

پتانسیل بالای نقش رستم در جذب توریست و سرمایه گذار

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

قانونگذاری نیاز به تخصص دارد

۳۰ بهمن ۱۳۹۸