مرودشت
 

دولت به هیچ وجه تاجر خوبی نیست، دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند

۱۹ مهر ۱۳۹۸

داستان صدای تیر در مرودشت چه بود؟

۱۸ مهر ۱۳۹۸

7 فرمانداری جدید در فارس/ کازرون و مرودشت فرمانداری ویژه شد

۱۰ مهر ۱۳۹۸

قطع گاز در برخی از نقاط شهر مرودشت

۹ مهر ۱۳۹۸

کشف 12 تن قهوه قاچاق در مرودشت

۱۱ شهريور ۱۳۹۸

دستگیری مفسدان اقتصادی این بار در مرودشت

۲ شهريور ۱۳۹۸

دستگيري 518 نفر محکوم متواری تحت تعقیب وسابقه دار در مرودشت

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

كشف 147 دستگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق در مرودشت

۲۸ مرداد ۱۳۹۸