صفاشهر
 

توقف جاده سازي غیر مجاز در اراضی ملی شهرستان خرم بید

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

جهادگران شهدای صفاشهر در روستاهای این شهرستان

۲۶ تير ۱۳۹۶

خدمات مشاوره‌ای به یک‌هزار و 228 مددجوی خرم‌بید ارائه شد

۲۸ آبان ۱۳۹۴

خشکسالی و افت سفره های آب در شهرستان سردسیری خرمبید

۱۶ آبان ۱۳۹۴

آيين معنوي عمه کوآر در خرمبيد برگزار شد

۶ آبان ۱۳۹۴

محدوده کولي کش محور شيراز – اصفهان ایمن سازی شد

۴ آبان ۱۳۹۴

حکم قاچاقچیان دستگیر شده در خرمبید صادر شد

۴ آبان ۱۳۹۴

120میلیون ریال در جشن عاطفه ها در خرمبید جمع آوری شد

۱۱ مهر ۱۳۹۴

بازدید مدیر عامل آبفاروستایی فارس از پروژه های آبرسانی شهرستان خرم بید

۵ مهر ۱۳۹۴

19 كيلوگرم ترياک در صفاشهر کشف شد

۲ مهر ۱۳۹۴
previous۱۲next