صفاشهر
 

كاميون حامل ترياك به مقصد نرسيد

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

گردوی قاچاق میلیاردی در خرمبید

۱۳ تير ۱۳۹۸

توقف جاده سازي غیر مجاز در اراضی ملی شهرستان خرم بید

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

جهادگران شهدای صفاشهر در روستاهای این شهرستان

۲۶ تير ۱۳۹۶

خدمات مشاوره‌ای به یک‌هزار و 228 مددجوی خرم‌بید ارائه شد

۲۸ آبان ۱۳۹۴

خشکسالی و افت سفره های آب در شهرستان سردسیری خرمبید

۱۶ آبان ۱۳۹۴

آيين معنوي عمه کوآر در خرمبيد برگزار شد

۶ آبان ۱۳۹۴

محدوده کولي کش محور شيراز – اصفهان ایمن سازی شد

۴ آبان ۱۳۹۴

حکم قاچاقچیان دستگیر شده در خرمبید صادر شد

۴ آبان ۱۳۹۴

120میلیون ریال در جشن عاطفه ها در خرمبید جمع آوری شد

۱۱ مهر ۱۳۹۴
previous۱۲next