ارسال اين مطلب به دوستان

(( مجوزهای بدون نام سرمایه گذاری در صنایع معدنی صادر شود/ایجاد ارزش افزوده از معادن نیازمند بهره برداری علمی است ))