ارسال اين مطلب به دوستان

(( انتقادهای کوبنده یک فعال اقتصادی از مجلسی‌ها/نمایندگان مجلس دانش تغییر قانون ندارند! ))