ارسال اين مطلب به دوستان

(( دولت به هیچ وجه تاجر خوبی نیست، دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند ))