ارسال اين مطلب به دوستان

(( کنار گذاشتن انتخابات جز انفعال و ضعف هیچ نتیجه‌ای ندارد ))