ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا مصوبه شهرستان شدن بخش زرقان بعد از هفت سال در دولت دوازدهم اجرایی شد؟ ))