آباده
 

برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی انجمن‌های ادبی در فارس

۱۴ آذر ۱۴۰۱

برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد فرهنگی و هنری در دهه ولایت و امامت فارس

۲۲ تير ۱۴۰۱

اسکان در مدارس فارس از مرز یک میلیون نفرروز گذشت

۶ فروردين ۱۴۰۱

آغاز کار پایگاه خبری تحلیلی ذوالفنون در آباده

۲۴ آذر ۱۴۰۰

تیم جودو شهرستان استهبان قهرمان مسابقات جودو استان فارس شد 

۳۰ آبان ۱۴۰۰

پاسداشت مشاورین بهزیستی از سوی فرهنگ و ارشاد آباده

۱۸ آبان ۱۴۰۰

نشست هم‌افزایی فرهنگی و اجتماعی فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهزیستی و دادگستری آّباده

۲۹ مهر ۱۴۰۰

گشایش نمایشگاه نقاشی وستا در نگارخانه ذوالفنون آباده

۲۵ مهر ۱۴۰۰

پایان جشنواره استانی ساخت عروسک‌های بومی، محلی، آیینی و نمایشی

۲۴ مهر ۱۴۰۰

نقاشی کودکان 47 کروموزومی آباده از دوستی و صمیمیت

۱۷ مهر ۱۴۰۰