ورزشی
 

مسابقه پله نوردی مجازی نابینایان و کم بینایان فارس

۳۰ شهريور ۱۴۰۲

درخشش تکواندوکاران فارسی در مسابقات استعداد های برتر کشور

۲۸ شهريور ۱۴۰۲

ورزش همگانی فارس حامی کودکان اتیسم

۲۵ شهريور ۱۴۰۲

کوله پشتی مهربانی هیات ورزش های همگانی

۲۵ شهريور ۱۴۰۲

استفاده از ظرفیت های فارس برای رونق والیبال 

۲۲ شهريور ۱۴۰۲

انتصاب سرپرست کمیته فوتبال خیابانی

۱۹ شهريور ۱۴۰۲

ورزش همگانی روی ریل توسعه و پیشرفت

۱۱ شهريور ۱۴۰۲

فارس قهرمان مسابقات رزم پرثوآ در کشور

۵ شهريور ۱۴۰۲

ایستگاه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی برای نخستین بار در کشور

۲ شهريور ۱۴۰۲

انتصاب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی

۲۶ مرداد ۱۴۰۲