فرهنگی
 

راه اندازی بازار هنر در شیراز

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

میمند آماده برگزاری رویداد بزرگ گل و گلاب در اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۲ بهمن ۱۴۰۱

پاسداشت کانونهای آگهی و تبلیغات برتر فارس در تبلیغات فعالیتهای فرهنگی کشوری

۵ بهمن ۱۴۰۱

برگزاری ۲۱۰ برنامه ورزشی و فرهنگی در فارس

۴ بهمن ۱۴۰۱

بانوان برای پیشرفت هویت دینی و ملی نسل آینده تلاش کنند

۳۰ دی ۱۴۰۱

ضرورت ورود حرفه ای استان فارس به صنعت گیاهان دارویی

۲۴ دی ۱۴۰۱

حضور مؤثر فارس در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و سلامت عراق

۲۱ دی ۱۴۰۱

برگزاری دوره آموزشی تسهیگران گردشگری سلامت

۱۷ دی ۱۴۰۱

برگزاری نمایشگاه توانمندی های فارس در تاجیکستان

۱۴ دی ۱۴۰۱

پیوند فرهنگ و هنر با برگزاری نمایشگاه

۱۳ دی ۱۴۰۱