ارسال اين مطلب به دوستان

(( بازدید فرمانده سپاه فجر استان و رئیس بسیج سازندگی از مناطق محروم فراشبند ))