ارسال اين مطلب به دوستان

(( نامگذاری بزرگراه شیرازـ کوارـ فیروزآباد ـ فراشبند ـ جم به نام شهدای قشقایی ))