ارسال اين مطلب به دوستان

(( پاسخگو نبودن ظرفیت گردشگری و تخریب طبیعت زیبای فارس در روزهای تعطیل رسمی از عوارض تعطیلی اماکن گردشگری و زیارتی است ))