ارسال اين مطلب به دوستان

(( سعدی را باید نماد خردورزی، کرامت و منزلت انسانی دانست ))