ارسال اين مطلب به دوستان

(( انجمن تعزیه در جایگاه متولی مردمی و عقیدتی این هنر است ))