۰
plusresetminus
گزارش تصویری از محمدمهدی اسدزاده؛

روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز

تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۳
پاییز رو به پایان می‌رود و 16 آذرماه، باران الهی بر مردم فارس و شیراز، فرود می‌آید تا شاید اندوهی که برآیند این روزهای دشوار، سخت، اندوهگین همراه با نگرانی، با خود بشوید و ببرد.
به گزارش حافظ خبر؛ پاییز رو به پایان می‌رود و 16 آذرماه، باران الهی بر مردم فارس و شیراز، فرود می‌آید تا شاید اندوهی که برآیند این روزهای دشوار، سخت، اندوهگین همراه با نگرانی، با خود بشوید و ببرد.
جامه‌های رنگارنگ پاییزی شیراز، با ساز باران و آواز باد، پایکوبان، برگ‌های خویش فرومی‌ریزند تا نویدگر پیروزی‌ها و درخشش‌ها و سرافرازی سبزجامگان بهاری شوند.
باران، این شستشوگر هستی؛ به سرزمین ما خوش آمدی...
 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

 • روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

  روزنه‌ای بر باران پاییزی شیراز/ گزارش باران 16 آذر 1401/ عکس: محمدمهدی اسدزاده

عکاس : محمدمهدی اسدزاده
کد مطلب : ۲۶۶۳۵
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما